Design for a book by the NGO Freiplatzaktion.
Support the NGO: www.freiplatzaktion.ch